List intecyjny w sprawie wyłącznych dostaw olejów spożywczych

Informujemy wszystkich zainteresowanych o podpisaniu listu intencyjnego z polską spółką mającą siedzibę w Brodnicy, specjalizującą się w produkcji, napełnianiu, konfekcjonowaniu i sprzedaży oleju rzepakowego i słonecznikowego. W ramach tego porozumienia, obie firmy rozważają finalizację długoterminowej umowy, która miałaby uczynić MBF Group SA wyłącznym dostawcą oleju rzepakowego i słonecznikowego dla wspomnianej spółki.

Kontrahent, z którym podpisano wzmiankowany List posiada gotową infrastrukturę do napełniania, konfekcjonowania i etykietowania oleju rzepakowego i spożywczego w butelkach o pojemności 1-, 3- oraz 5-litrów. Kontrahent posiada nowoczesną linię produkcyjną zapewniającą wysoką jakość swoich wyrobów. Obecnie jest w trakcie procesu wdrożenia normy Systemu Zarządzania Jakością – system HCCP aby zapewnić dobrą praktykę produkcyjną i higieniczną.

Obecnie negocjujemy i rozważamy możliwość finalizacji pełnej umowy, która uczyni nas jedynym dostawcą surowców – rafinowanego oleju rzepakowego i rafinowanego oleju słonecznikowego – dla tej firmy. Poniżej przedstawiamy główne zalety i perspektywy tej współpracy, a także potencjalne zagrożenia.

Współpraca MBF Group SA i wspomnianej spółki niesie za sobą szereg istotnych zalet i perspektyw:

  1. Ekskluzywna pozycja rynkowa: Finalizacja umowy pozwoli MBF Group SA na zdobycie wyjątkowej pozycji na rynku jako jedynego dostawcy oleju rzepakowego i słonecznikowego dla tej renomowanej spółki. Ta unikalna pozycja może wzmocnić wizerunek firmy i zwiększyć jej widoczność na rynku.
  2. Stabilne źródło przychodów: Proces produkcji i dostaw oleju rzepakowego oraz słonecznikowego jest złożony, co sugeruje długoterminową współpracę i stabilne źródło przychodów dla MBF Group SA.
  3. Potencjał rozwoju portfolio produktów: Współpraca otwiera drzwi do rozszerzenia oferty produktowej, w tym produktów spokrewnionych oraz usług związanych z przechowywaniem i dystrybucją. To może przyczynić się do zwiększenia przychodów firmy.
  4. Wzrost obrotów: Finalizacja umowy przyczyni się do zwiększenia obrotów MBF Group SA, co w dłuższej perspektywie przełoży się na wzrost przychodów. Jako wyłączny dostawca oleju, firma może oczekiwać stałych i pewnych przychodów.
  5. Rozwój i ekspansja: Współpraca z renomowanym partnerem otwiera nowe perspektywy rozwoju i ekspansji na rynku. To może przyciągnąć uwagę innych klientów i potencjalnych partnerów, co wpłynie na dalszy rozwój firmy.
  6. Synergia i optymalizacja: Długoterminowa współpraca umożliwi obu firmom wspólną optymalizację kosztów i procesów, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania.

Podsumowując – podpisanie umowy z firmą specjalizującą się w oleju rzepakowym i słonecznikowym daje możliwość licznych korzyści, w tym unikalną pozycję rynkową, stabilne źródło przychodów, wzrost obrotów i możliwość rozwoju. Jest to krok, który ma potencjał znacząco wpłynąć na przyszłość MBF Group SA, tworząc nowe możliwości i umacniając naszą pozycję na rynku.

Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, że z uwagi na fakt, iż proces produkcji i dostaw oleju rzepakowego oraz słonecznikowego jest złożony, to może to sugerować długoterminową współpracę i stabilne źródło przychodów dla Emitenta. Współpraca umożliwi obu firmom wspólną optymalizację kosztów i procesów, co przyczyni się do zwiększenia konkurencyjności i efektywności działania.

 

 

Potencjalne zagrożenia i ryzyka:

  1. Zależność od jednego klienta: W przypadku, gdy MBF Group SA stałoby się jedynym dostawcą oleju dla wspomnianej firmy, firma ta byłaby bardziej narażona na ryzyko, jeśli ta współpraca zostałaby przerwana.
  2. Negocjacje kontraktowe: Proces negocjacji i finalizacji umowy może być skomplikowany, a obie strony muszą dokładnie określić warunki współpracy oraz zadbać o zabezpieczenie swoich interesów.
  3. Ryzyko rynkowe: Rynek oleju rzepakowego i słonecznikowego jest podatny na zmiany cen surowców i popytu na rynku światowym, co może wpłynąć na stabilność i rentowność współpracy.

MBF Group SA jest świadoma tych kwestii i będzie dążyć do zminimalizowania ryzyka poprzez staranne planowanie i zarządzanie relacją z partnerem. Niemniej jednak, należy pamiętać, że żadna współpraca nie jest wolna od ryzyka, a przed finalizacją umowy obie strony powinny dokładnie rozważyć i omówić wszystkie aspekty tej współpracy.

Niezależnie od ostatecznego wyniku rozmów i negocjacji Emitent poinformuje o ich efekcie Raportem Bieżącym ESPI. W wypadku decyzji pozytywnej, zgodnie z deklaracjami Kontrahenta, współpraca i wymiana handlowa rozpocznie się, bez zbędnej zwłoki, jednak nie wcześniej niż w styczniu 2024 roku.