MBF Group wpisana do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej

22 lutego 2024 roku MBF Group S.A. otrzymała zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To ważny krok dla firmy, otwierający nowe możliwości rozwoju. W poniższym opracowaniu spróbujemy przyglądnąć się kilku najważniejszym aspektom sprawy.

Konsekwencje dla spółki:

 • Możliwość dystrybucji: Wpis do rejestru PIS pozwala MBF Group S.A. na dystrybucję cukru i olejów spożywczych (rzepakowego, słonecznikowego i sojowego) z możliwością zlecania ich przepakowania lub konfekcjonowania. Dotyczy to zarówno sprzedaży bezpośredniej do konsumentów, jak i współpracy z innymi firmami z branży spożywczej.
 • Zwiększenie wiarygodności: Wpis do rejestru może stanowić dla kontrahentów potwierdzenie, że MBF Group S.A. spełnia wszystkie wymagania sanitarne i bezpieczeństwa żywności określone w polskim prawodawstwie. To z kolei buduje pozytywny wizerunek firmy i zwiększa zaufanie do jej produktów.
 • Nowe możliwości rozwoju: Wpis do rejestru otwiera przed MBF Group S.A. nowe możliwości rozwoju w branży spożywczej. Firma może teraz rozszerzyć swoją ofertę o nowe produkty i usługi, a także wejść na nowe rynki.

Zalety wynikające z wpisu:

 • Zwiększenie bezpieczeństwa: Wpis do rejestru PIS oznacza, że MBF Group S.A. jest pod stałym nadzorem Państwowej Inspekcji Sanitarnej. To gwarantuje, że firma przestrzega wszystkich obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa żywności.
 • Wzrost konkurencyjności: Wpis do rejestru daje MBF Group S.A. przewagę konkurencyjną nad firmami, które nie są w nim zarejestrowane.
 • Lepszy dostęp do kontrahentów: Wpis do rejestru ułatwi MBF Group S.A. nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami, zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Obowiązki spółki:

 • Przestrzeganie norm i standardów: MBF Group S.A. zobowiązana jest do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i standardów bezpieczeństwa żywności.
 • Współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną: Firma musi ściśle współpracować z Państwową Inspekcją Sanitarną i udzielać jej wszelkich niezbędnych informacji.
 • Prowadzenie dokumentacji: MBF Group S.A. musi prowadzić szczegółową dokumentację dotyczącą swojej działalności w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Nowe możliwości działalności:

 • Rozszerzenie oferty o nowe produkty: Firma może teraz wprowadzić do swojej oferty nowe produkty spożywcze, takie jak mąka, ryż, kasze, makarony, konserwy, itp.
 • Wejście na nowe rynki: Wpis do rejestru ułatwi MBF Group S.A. ekspansję na nowe rynki, zarówno w Polsce, jak i za granicą.
 • Współpraca z innymi firmami: Firma może teraz nawiązywać współpracę z innymi firmami z branży spożywczej, np. w zakresie dystrybucji, produkcji, czy marketingu.

Podsumowując, wpis MBF Group S.A. do rejestru Państwowej Inspekcji Sanitarnej to ważny krok dla firmy, otwierający nowe możliwości rozwoju. Wpis do rejestru oznacza zwiększenie bezpieczeństwa, wzrost konkurencyjności, lepszy dostęp do kontrahentów, a także możliwość rozszerzenia oferty o nowe produkty i usługi.