Rafinowany olej rzepakowy: rynek i prognozy na II połowę 2024

Rafinowany olej rzepakowy zajmuje wiodącą pozycję w globalnym rynku olejów jadalnych ze względu na swoje liczne zalety, w tym neutralny smak, wysoką zawartość kwasów tłuszczowych nienasyconych oraz szerokie zastosowanie kulinarno-przemysłowe. Jest preferowany zarówno w kuchni domowej, jak i w przemyśle spożywczym oraz biopaliwowym. Poniżej dokładnie omówimy kluczowe aspekty produkcji, głównych producentów oraz prognozy cenowe rafinowanego oleju rzepakowego na drugą połowę roku 2024.

Rafinowany olej rzepakowy jest jednym z najbardziej popularnych olejów jadalnych na świecie, cenionym za swój neutralny smak, wysoką zawartość zdrowych kwasów tłuszczowych nienasyconych i uniwersalne zastosowanie w kuchni. Stosowany jest do:

 • Smażenie: Olej rzepakowy charakteryzuje się wysokim punktem dymienia, osiągającym około 240°C. Dzięki temu jest idealnym wyborem do smażenia w wysokich temperaturach, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zdrowotne poprzez minimalizację ryzyka powstawania szkodliwych związków. Jest więc preferowany zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w restauracjach i innych punktach gastronomicznych, gdzie wymagana jest stabilność temperatury i jakość produktu końcowego.
 • Pieczenie: Neutralny smak rafinowanego oleju rzepakowego czyni go doskonałym składnikiem do pieczenia. Nie wpływa on negatywnie na smak potraw, co jest szczególnie istotne przy wypiekach, gdzie chcemy zachować naturalny smak składników. Ponadto, jego tłuszczowa konsystencja przyczynia się do utrzymania wilgotności w ciastach i ciastkach, co jest kluczowe dla uzyskania odpowiedniej tekstury i konsystencji.
 • Sosy i dressingi: Olej rzepakowy łatwo emulguje się z innymi składnikami, co umożliwia tworzenie gładkich i kremowych sosów oraz dressingów. Dzięki jego neutralnemu smakowi, może być używany jako bazowy składnik w wielu różnych przepisach kulinarnych, dodając zarazem wartości odżywcze i zachowując wysoką jakość ostatecznego produktu.
 • Margaryny i tłuszcze roślinne: Jest podstawowym składnikiem w produkcji margaryn, smarów do pieczywa oraz innych tłuszczów roślinnych. Dzięki swojej stabilności i uniwersalnemu zastosowaniu, znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym, gdzie potrzebne są tłuszcze o wysokiej jakości i długotrwałej trwałości.
 • Biopaliwa: Rafinowany olej rzepakowy może być przetwarzany na biodiesel, co czyni go istotnym surowcem w produkcji alternatywnych paliw dla silników Diesla. Ta funkcjonalność dodatkowo zwiększa jego znaczenie na rynku, wpływając na różnorodność zastosowań oraz stabilność popytu na ten produkt rolniczy.

Proces produkcji rafinowanego oleju rzepakowego obejmuje kilka etapów:

 • Wyciskanie: Nasiona rzepaku są prasowane w celu uzyskania oleju surowego.
 • Rafinacja: Olej surowy jest oczyszczany z zanieczyszczeń i niepożądanych substancji za pomocą procesów fizycznych i chemicznych, takich jak odśluzowywanie, dezaktywizacja enzymatyczna, odgumowywanie, wybielanie i dezodoryzacja.
 • Wytłaczanie: Oczyszczony olej jest poddawany procesowi wyparowywania rozpuszczalnika, aby usunąć pozostałości lotnych substancji.
 • Pakowanie: Gotowy olej jest pakowany do butelek, puszek lub innych opakowań i dystrybuowany do konsumentów.

Największymi producentami rafinowanego oleju rzepakowego na poszczególnych kontynentach są:

Europa

 • Niemcy są jednym z największych producentów rafinowanego oleju rzepakowego w Europie, dzięki dużym powierzchniom upraw rzepaku i rozwiniętemu przemysłowi przetwórczemu.
 • Ukraina jest jednym z wiodących producentów oleju rzepakowego w Europie. W ostatnich latach kraj ten znacznie zwiększył swoje moce produkcyjne, stając się jednym z największych eksporterów oleju rzepakowego na świecie. Ukraina, dzięki korzystnym warunkom klimatycznym i glebowym oraz rozwiniętej technologii rolniczej, odgrywa kluczową rolę w europejskim i światowym rynku oleju rzepakowego.
 • Francja jest jednym z największych producentów rafinowanego oleju rzepakowego w Europie. Kraj ten ma rozległe areały upraw rzepaku i zaawansowany przemysł przetwórczy.
 • Polska jest także znaczącym producentem oleju rzepakowego w Europie. Rzepak jest jednym z głównych upraw oleistych w Polsce, a kraj ten ma dobrze rozwinięty sektor przetwórstwa olejów roślinnych.
 • Wielka Brytania również odgrywa istotną rolę w produkcji rafinowanego oleju rzepakowego. Uprawa rzepaku jest popularna w wielu regionach kraju, a brytyjskie firmy przetwórcze produkują duże ilości oleju rzepakowego na potrzeby rynku krajowego i eksportu.

Azja

 • Chiny są największym producentem rafinowanego oleju rzepakowego w Azji, co jest związane z dużymi areałami upraw oraz wysokim zapotrzebowaniem wewnętrznym na oleje roślinne.

Ameryka Północna

 • Kanada, szczególnie prowincja Saskatchewan, jest wiodącym producentem oleju rzepakowego na tym kontynencie. Kanada jest także jednym z największych eksporterów tego oleju na świecie.

Ameryka Południowa

 • W Ameryce Południowej Brazylia jest głównym producentem oleju rzepakowego, choć produkcja tego oleju jest tam mniejsza w porównaniu do innych regionów.

Australia i Oceania

 • Australia jest głównym producentem oleju rzepakowego w tym regionie, z dużymi powierzchniami upraw rzepaku i rozwiniętą infrastrukturą przetwórczą.

Afryka

 • Produkcja oleju rzepakowego w Afryce jest stosunkowo niewielka w porównaniu z innymi kontynentami. Nie ma wyraźnie dominującego producenta na tym kontynencie, ale uprawy rzepaku i produkcja oleju rzepakowego stopniowo rozwijają się w niektórych krajach północnej i południowej Afryki.

Prognoza cen rafinowanego oleju rzepakowego na drugą połowę 2024 roku

Prognoza uwzględnia kilka kluczowych czynników, które mogą wpłynąć na stabilność i kierunek cen tego surowca na rynku światowym:

 • Dostępność surowca: Globalne zbiory nasion rzepaku prognozowane na 2024 rok są na ogół dobre. Obfite zbiory w krajach głównych producentów, takich jak Unia Europejska (szczególnie Polska, Niemcy, Francja), Kanada (Manitoba, Saskatchewan) oraz Chiny (Heilongjiang, Jilin), mogą przyczynić się do zwiększenia podaży rafinowanego oleju rzepakowego. Wzrost podaży zazwyczaj wywiera presję spadkową na ceny.
 • Popyt na rafinowany olej rzepakowy: Stabilny popyt na rafinowany olej rzepakowy w sektorze spożywczym, przemysłowym (np. produkcja margaryn, smarów do pieczywa) oraz biopaliwowym będzie kluczowym czynnikiem stabilizującym ceny. Rosnące zainteresowanie alternatywnymi paliwami, takimi jak biodiesel, może dodatkowo wspierać popyt na ten olej roślinny.
 • Konkurencja z innymi olejami roślinnymi: Ceny innych olejów roślinnych, takich jak olej sojowy czy palmowy, będą miały istotny wpływ na cenę rafinowanego oleju rzepakowego. Konkurencyjność tych produktów na rynku światowym może wpłynąć na elastyczność cenową oleju rzepakowego, zwłaszcza w kontekście wymiany i substytucji między różnymi rodzajami olejów roślinnych przez producentów i konsumentów.
 • Czynniki makroekonomiczne: Fluktuacje kursów walut oraz ogólna sytuacja gospodarcza na skalę globalną będą miały istotny wpływ na ceny rafinowanego oleju rzepakowego. Wahania w wartości walut mogą wprowadzać niepewność i zmienność na rynkach surowcowych, co może przełożyć się na wahanie cen oleju rzepakowego.

Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, prognozuje się, że ceny rafinowanego oleju rzepakowego na drugą połowę 2024 roku będą charakteryzować się ogólnie stabilną tendencją, z pewnymi możliwymi wahaniami w krótkim okresie zależnie od natężenia podaży i popytu oraz zmienności warunków makroekonomicznych. Stabilny popyt ze strony różnych sektorów przemysłu oraz potencjalnie dobre zbiory rzepaku na głównych rynkach produkcyjnych mogą działać jako czynniki stabilizujące, choć należy uwzględnić możliwość nieprzewidzianych zmian na rynku światowym, które mogą wpłynąć na cenę tego surowca.

Z drugiej strony ceny oleju rzepakowego w II połowie 2024 roku mogą nieco rosnąć ze względu na ograniczoną podaż i rosnącą konsumpcję, ale wzrost ten będzie zależał od wielu zmiennych, w tym produkcji innych olejów roślinnych i globalnych warunków pogodowych.

MBF Group SA to sprawdzony i rzetelny importer olejów rafinowanych z krajów Europy Wschodniej, takich jak Białoruś i Ukraina. Firma oferuje oleje wysokiej jakości, w tym rzepakowy i słonecznikowy, zarówno w wersji rafinowanej, jak i nierafinowanej. MBF Group SA może pochwalić się udokumentowanymi dostawami do podmiotów w Polsce, Niemczech, Francji i na Słowację.

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakupach na rynkach wschodnich oraz elastycznym warunkom współpracy i atrakcyjnym cenom, firma zdobyła zaufanie wielu klientów. Dostawy realizowane są różnymi środkami transportu, w tym cysternami samochodowymi, wagonami kolejowymi i statkami, a rozliczenia odbywają się na korzystnych dla klientów zasadach.