Rynek perfum i kosmetyków w Polsce

Prognozuje się, iż pomimo przewidywanego spowolnienia tempa wzrostu, przemysł kosmetyczny w Polsce nadal będzie się rozwijał szybciej niż inne, czołowe rynki kosmetyczne w Europie. Kategorie produktowe kosmetyków do pielęgnacji włosów i perfum nieznacznie stracą swój udział, ale będzie to wymuszone przez wzrost zużycia kosmetyków do pielęgnacji skóry i kosmetyków męskich. Te ostatnie stanowią obecnie jeden z najdynamiczniej wzrastających segmentów, co owocuje stale rosnącą na polskim rynku ofertą produktową.

Z badania firmy PMR wynika, że wartość polskiego rynku kosmetycznego w 2016 roku wyniosła 22,1 mld zł, co w porównaniu z 2015 rokiem oznacza wzrost o 6,25%. Perspektywy rozwoju rynku również są optymistyczne, szacuje się, że jego wartość w 2017 roku wyniesie 23,0 mld, czyli o 4,07% więcej niż w roku ubiegłym. Wynika to przede wszystkim ze zwiększenia wydatków konsumentów na artykuły kosmetyczne oraz zmiany przyzwyczajeń, co do używania kosmetyków ze średniej i wyższej półki cenowej, a także większej ilości placówek dyskontów spożywczych i sieci drogerii, dodatkowego źródła dochodu gospodarstw domowych, jakim jest program 500+ oraz pojawienia się nowego typu masowych konsumentów kosmetycznych, mianowicie mężczyzn i pokolenia 65+.

W ujęciu nominalnym Polska zajmuje 6-ste miejsce w Europie zarówno pod względem wartości sprzedaży, jak i eksportu. Polskie produkty trafiają do ponad 130 krajów, a wartość eksportu w ostatnich latach rosła średnio o 5% rocznie. Niemal co drugi kosmetyk wyprodukowany w Polsce trafia na eksport.

W drogeriach rośnie oferta niedrogich, masowych perfum, z których część nawiązuje zapachem do znanych luksusowych marek, inne bazują na własnych recepturach. Wzrost siły nabywczej Polaków sprawił, że są oni gotowi wydać więcej na droższe zapachy. W badaniu Ipsos 64% Polaków twierdzi, że zależy im na używaniu oryginalnych zapachów, a 54% jest gotowych więcej za nie zapłacić.

Polski rynek luksusowych kosmetyków i perfum jest stosunkowo niewielki. Według szacunków w 2016 roku wartość tego segmentu wyniosła 575 mln zł. W latach 2010 – 2016 średni roczny wskaźnik wzrostu wynosił 2,6%, natomiast prognozy dla najbliższych czterech lat wskazują, że segment ten będzie rósł średnio o 5,1% rocznie. Prognozuje się, że w 2020 roku wartość rynku luksusowych kosmetyków i perfum przekroczy 700 mln zł.

W Polsce funkcjonuje około 100 dużych i średnich oraz ponad 300 małych i bardzo małych producentów kosmetyków, a także kilkaset laboratoriów, firm badawczych, chemicznych, biotechnologicznych oraz producentów opakowań. Pozwala to polskim firmom na umiejscowienie w kraju całego procesu produkcyjnego – od pomysłu, przez badania i testy, po produkcję i powstanie finalnego produktu. Powoduje to również wzrost znaczenia rodzimych marek. Konsumenci świadomi coraz lepszej jakości oraz odpowiedniej ceny polskich produktów coraz częściej decydują się wybór kosmetyków wyprodukowanych w naszym kraju.

MBF Group S.A. posiada 2.445.256 (dwa miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć) sztuk akcji zwykłych na okaziciela spółki Vabun S.A., co stanowi 37,62% udziału w głosach na Zgromadzeniu Akcjonariuszy i 49,90% udziału w kapitale zakładowych. Wszystkie akcje wprowadzone są do obrotu na rynku giełdowym NewConnect.