Kluczowe zadania i wyzwania przed MBF Group na najbliższe tygodnie

Zawarcie umów i kontraktów, do których doszło na przełomie 2022 i 2023 postawiło przed nami szereg kluczowych zadań i obowiązków. Musimy sprostać wszystkim tym wyzwaniom, aby ogłosić 2023 rok przełomowym i móc działać dalej. Działać operacyjnie i długofalowo, ale także spoglądając na rynek regulowany GPW, jak tylko osiągniemy wymaganą kapitalizację.

W kontekście najbliższej i dalszej przyszłości, wszystko co dobre, ma oczywiście swój początek w uzyskaniu statusu podmiotu akcyzowego i zgody na pośrednictwo w handlu węglem. Starania w pozyskaniu odpowiednich pozwoleń zapoczątkowano wiele tygodni wcześniej, ale zdecydowaliśmy się poinformować dopiero o końcowym efekcie. Zgodnie z przyjętą w ubiegłym roku praktyką raportowania i informowania o faktach dokonanych.

Dalsze wydarzenia nastąpiły bardzo szybko, bo już 7 grudnia 2022 roku podpisaliśmy z podmiotem chorwackim kontrakt na odbiór 100.000 MT węgla kamiennego, w bardzo konkurencyjnej cenie. Zakontraktowany surowiec jest o sortymencie 5-20 mm (zgodnie z przyjęta klasyfikacją wielkość ziarna odpowiada tzw. średniemu sortymentowi, do którego należy grysik i groszek). Zagwarantowanie dostaw umożliwiło nam przystąpienie do natychmiastowych rozmów w sprawie jego zbycia z podmiotami z Polski i krajów sąsiadujących.

Efektem tego było podpisanie w ciągu kolejnych tygodni 2 umów ramowych w zakresie ustalenia warunków dostaw i zakontraktowania węgla:

  1. 16 grudnia 2022 roku z podmiotem niemieckim International Consulting z siedzibą w Neunkirchen – do 50.000 MT (vide: Raport Bieżący ESPI Podpisanie kontraktu na sprzedaż węgla kamiennego przez Emitenta) oraz
  2. 10 stycznia 2023 roku z podmiotem litewskim – do 360.000 MT (vide: Raport Bieżący ESPI Podpisanie strategicznego kontraktu na sprzedaż węgla kamiennego przez Emitenta).

Do tego, niezależnie od powyższego, prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z podmiotem ze Słowacji w sprawie sprzedaży kolejnych 50.000 MT.

Obecnie newralgicznym elementem potrzebnym do rozpoczęcia dostaw jest ustalenie harmonogramu oraz wybór konkurencyjnej oferty transportów kolejowych (co nie jest łatwe po skokowych wzrostach cen energii elektrycznej). Stąd nasza umowa z podmiotem z Dubaju w zakresie konsultingu i doradztwa przy organizacji i realizacji dostaw węgla kamiennego z Bośni i Hercegowiny.

Jednak niezależnie od wszystkich prowadzonych negocjacji z nabywcami, doradcami oraz spedytorami w zakresie organizacji transportu (na końcu wszyscy muszą zmieścić się w budżecie i opłacalności każdej z transakcji), to nie da się ukryć, że posiadamy o wiele za mało zakontraktowanego węgla w kontekście podpisanych umów na jego sprzedaż.

Nawet jeśli zrezygnujemy z dostaw dla podmiotów z Niemiec i Słowacji, to nadal brakuje nam 260.000 MT dla firmy z Litwy. Z drugiej strony rezygnacja z tak ogromnego kontraktu i skupienie się na mniejszych odbiorcach byłoby bolesne. Oczywiście nawet gdy pozostaniemy na poziomie dostaw 100.000 MT / rok, to będzie wiązało się to z kilkudziesięciokrotnym zwiększeniem przychodów spółki (i to kumulując nasze przychody od momentu debiutu spółki na NC do dzisiaj), ale mierzyć chcemy najwyżej jak się da 😊

Dlatego obecnie wszyscy w spółce, zarząd, współpracownicy i rada nadzorcza, skupiamy się na zwiększeniu posiadanych zasobów węgla, którego jakość została zaakceptowana przez kontrahentów z Niemiec, Litwy i Słowacji. Oprócz stosownych działań na rodzimym rynku z wykorzystaniem naszych kontaktów wśród pośredników i brokerów, chcemy spróbować najtrudniejszego, czyli podpisania kontraktu bezpośrednio z kopalniami na Bałkanach. Oznaczać to może wynegocjowanie lepszej ceny, większego przydziału na odbiory węgla, ale przede wszystkim zupełnie inną pozycję jako podmiot pośredniczący w obrocie węglem.

Już samo zaproszenie do rozmów będzie dla nas ogromnym wyróżnieniem i będzie świadczyło o poważnym traktowaniu MBF Group SA. Możliwość wpisania na listę klientów kopalni i perspektywa tego, że możemy stać się jedynymi importerami tego węgla do Polski i krajów ościennych stanie się kolejnym krokiem dla naszego rozwoju. W tle zaś pozostanie to co najważniejsze – jak największa możliwość wypełnienia kontraktu dostaw na 360.000 MT węgla kamiennego w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Choć do wszystkiego należy podchodzić z ostrożnym optymizmem, to liczymy, że zadania i wyzwania, jakie stoją przed naszą spółką będą w znacznym stopniu zostaną zrealizowane. 100.000 MT odbiorów mamy już zagwarantowane, ale zamierzamy walczyć o jak największą pulę. Tylko odważni wygrywają i nieskromnie napiszemy, że my chcemy wygrywać i zgarniać najwyższą pulę. I wygramy 😊 Proszę oczekiwać nieoczekiwanego, bo tematy bałkańskie mogą być dopiero początkiem dobrych wiadomości.

Stay tuned 😊