Akceptacja treści kontraktu ws. dostaw pszenicy do portu Lagos

W dniu 10 stycznia 2024 roku Zarząd Spółki otrzymał informację o akceptacji wynegocjowanej treści umowy na dostawy pszenicy do portu w Lagos w Nigerii. Na bazie treści Kontraktu ustalono warunki załadunku, transportu, dostawy, płatności i ubezpieczenia frachtu oraz jakości i specyfikacji produktu będącego przedmiotem przyszłej dostawy.

Wraz z akceptacją treści kontraktu MBF Group SA dodatkowo otrzymała do zaopiniowania i przedstawienia w banku Spółki (PKO Bank Polski SA) treść nieodwołalnej akredytywy dokumentowej (DLC) na kwotę wartości Kontraktu, tj. ok. 7.750.000 USD. Wszelkie uwagi ze strony banku Spółki w celu zabezpieczenia naszych interesów będą przekazywane bezpośrednio do banku kontrahenta, którym jest Fidelity Bank Plc i który będzie gwarantował złożone akredytywą środki pieniężne.

Powyższe ma związek z podpisanymi w dniu 22 listopada 2023 roku umowami o współpracy i zakazie konkurencji w zakresie dostaw produktów rolnych. Umowy zostały zawarte z podmiotem kapitałowym zarejestrowanym w Dubaju, ZEA. Kontrahent jest spółką zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Firma zajmuje się międzynarodowym handlem produktami rolnymi, budowlanymi i surowcami energetycznymi, dostarczając je do Polski, Europy Zachodniej, Afryki i na Ukrainę. Rejestracja w Dubaju pozwala Kontrahentowi na swobodne zawieranie kontraktów i prowadzenie działalności za pomocą doświadczonego operatora bankowego: Mashreq Bank Dubai.

W drugim kroku Spółka została powiadomiona o akceptacji dostawy przez Emitenta 25.000 ton pszenicy (klasa IV, bez GMO). Ustalono, że kontrahent dokona płatności nieodwłołalną akredytywą dokumentową (DLC). Uzgodniono ponadto, że w taki sposób i na takich warunkach będą dokonywane każde kolejne załadunki i transporty.

W naszej ocenie ostateczne zawarcie wzmiankowanego kontraktu będzie nieść dla Spółki ogromne szanse, ale i zagrożenia, które Zarząd musi na bieżąco monitorować.

Szanse:

  • Nowy, znaczący kontrakt na dostawy pszenicy do Nigerii. Wartość kontraktu wynosi około 7,75 miliona USD, co stanowi istotny wzrost przychodów dla spółki. Kontrakt ten pozwoli MBF Group SA na wejście na nowy, perspektywiczny rynek.
  • Współpraca z doświadczonym partnerem biznesowym z Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Partner MBF Group SA ma duże doświadczenie w międzynarodowym handlu produktami rolnymi. Dzięki tej współpracy spółka zyskuje dostęp do nowych rynków i możliwości rozwoju.
  • Nieodwołalna akredytywa dokumentowa (DLC) zapewniająca bezpieczeństwo płatności. DLC to forma zabezpieczenia płatności, która gwarantuje, że kontrahent otrzyma zapłatę za dostarczony towar. Dzięki DLC MBF Group SA może mieć pewność, że otrzyma należność za dostawę pszenicy.

Zagrożenia:

  • Ryzyko związane z realizacją kontraktu. Kontrakt dotyczy dostawy znacznej ilości towaru do odległego kraju. Realizacja kontraktu może być utrudniona przez czynniki takie jak: zakłócenia w transporcie, niestabilna sytuacja polityczna w Nigerii lub wzrost cen pszenicy.
  • Ryzyko związane z współpracą z partnerem biznesowym. Partner MBF Group SA jest spółką zarejestrowaną w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Współpraca z podmiotami z krajów arabskich może wiązać się z pewnym ryzykiem, takim jak: nieprzestrzeganie zobowiązań umownych, brak przejrzystości w rozliczeniach lub niekorzystne regulacje prawne.

Jednocześnie informujemy, że Zarząd MBF Group SA oczekuje na otrzymanie dokumentu ICPO (Irrevocable Confirmed Purchase Order), który pozwoli na rozpoczęcie przygotowania załadunku pszenicy w porcie Odessa (Ukraina). Z uwagi na istotność kontraktu i jego wartość w skali obecnej działalności i przychodów Emitenta, Zarząd będzie informował o postępach raportami bieżącymi (tj. wszelkie kluczowe zmiany, informacje i kroki, jakie są podejmowane lub o jakich powzięto wiedzę).