NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE Code)

W dniu dzisiejszym został przydzielony dla firmy MBF Group SA kod NATO podmiotu gospodarczego (NCAGE Code – NATO Commercial and Government Entity Code) 9AQDH. Kod identyfikuje firmę w Systemie Kodyfikacyjnym NATO (NCS – NATO Codification System). Kod ten pozwala na bezpośrednie przystępowanie do przetargów prowadzonych przez instytucje związane z obronnością w Polsce oraz krajach NATO globalnie oraz Armii USA oraz rządu federalnego i stanowych w USA.

Dane firmy zostały wprowadzone do Bazy Podmiotów Gospodarczych  prowadzonej przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji (WCNJiK) oraz zostaną wprowadzone do:

  • Bazy NATO Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NSPA – NATO Support and Procurement Agency) https://eportal.nspa.nato.int/Codification/CageTool/home (nie wcześniej niż w dniu 13.04.2022r.),
  • Głównego Katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics) prowadzonego przez NSPA
  • Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA – Defense Logistics Agency) https://cage.dla.mil/ (nie wcześniej niż w dniu 14.04.2022r.).

Ponadto powyższe oznacza, iż MBF Group SA jako zarejestrowany dostawca może także uczestniczyć w przetargach na terenie USA realizowanych z amerykańskiego budżetu, do większości z nich przystępując na równych prawach z firmami amerykańskimi.