Nowa strategia rozwoju dla firmy Ozone Sport Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym Zarząd spółki MBF Group przyjął nową strategię rozwoju dla Ozone Sport. Jak wiadomo z opublikowanego raportu giełdowego w dniu 16 kwietnia 2021 roku została zawarta umowa nabycia 100% udziałów spółki prawa handlowego spółki pod firmą Ozone Sport Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Transakcja przejęcia Ozone Sport została sfinansowana z kapitałów własnych Emitenta. W związku z nabyciem 100% udziałów spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, uzyskała ona status jednostki zależnej i jej wyniki będą konsolidowane z danymi MBF Group S.A. Ponadto wraz z nabytymi udziałami przekazany został: aktualny stan magazynowy, sklep internetowy www.ozonemask.pl wraz z domeną internetową, oprogramowaniem i hostingiem, prawa autorskie, projekty graficzne i treści filmowe oraz inne składniki niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i kontynuacji działalności.

Obecnie firma Ozone Sport zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz sprzedażą asortymentu związanego z profilaktyką i ochroną zdrowia, w szczególności w zakresie: maseczek ochronnych FFP2 i KN95, maseczek antysmogowych oraz filtrów przeciwpyłowych. Na zakończenie ostatniego roku obrotowego, tj. na dzień 31 grudnia 2020 roku spółka posiadała kapitały własne w kwocie 209.827 zł. Za 2020 rok odnotowano przychód w wysokości 1.362.866 zł przy zysku netto na poziomie 236.623 zł.

Wybuch epidemii koronawirusa wywołał lawinę zmian w różnych aspektach funkcjonowania społeczno-ekonomicznego. Począwszy od najbardziej oczywistego zagrożenie dla życia i zdrowia, poprzez zastopowanie gospodarek i zmianę zachowań społecznych i konsumenckich. Epidemia zatrzymała rozwój wielu branż, jak choćby turystycznej, gastronomicznej czy produkcyjnej, niektóre przedsiębiorstwa musiały zamknąć swoją działalność. Z drugiej strony przymusowa izolacja poniekąd wymusiła przeniesienie działań biznesowych do świata online. Handel ze zwielokrotnioną siłą rozpędził się na dobre w internecie.

W przyjętej strategii rozwoju wyznaczono cele na lata 2021-2022, które w pierwszej kolejności określają poszerzenie oferty produktowej sklepu internetowego:

  1. od maja 2021 roku: artykuły związane z ochroną zdrowia oraz profilaktyką i rozpoznawaniem wirusa COVID-19 (maseczki medyczne, rękawiczki nitrylowe, testy);
  2. od III-IV kwartału 2021 roku: artykuły związane z promocją zdrowia i zdrowego trybu życia;
  3. od I kwartału 2022 roku: suplementy diety oraz inne produkty niemedyczne.

Z powodów logistycznych siedziba Ozone Sport zostanie przeniesiona na teren woj. mazowieckiego. Dodatkowo podjęto decyzję, iż w celu wykorzystania synergii działania w Grupie MBF – Emitent będzie koordynował wzajemne akcje promocyjne powiązanych lub podległych sobie podmiotów w celu zwiększenia przychodów i zwiększenia potencjału poszczególnych przedsięwzięć (cross marketing, cross selling oraz up selling).

Cross marketing to współpraca przynajmniej dwóch podmiotów, których oferty się uzupełniają i nie stanowią bezpośredniej konkurencji. Celem takiej kooperacji jest przede wszystkim lepsze dotarcie do wspólnej publiczności – na przykład młodzieży czy nabywców dóbr luksusowych. Z kolei cross selling, to tzw. sprzedaż krzyżowa, jest to strategia polegająca na oferowaniu produktów (usług) dodatkowych do zakupionego przez klienta produktu lub nabytej usługi podstawowej. Produkty (usługi) dodatkowo oferowane w ramach cross sellingu są rozwiązaniami komplementarnymi. Up selling jest strategią polegającą na podwyższeniu wartości sprzedawanego klientowi produktu lub usługi. Metoda ta jest stosowana wtedy, gdy klient składa zamówienie na dany produkt (usługę), ale transakcja zakupu nie została jeszcze dokonana. W tym momencie sprzedawca proponuje odbiorcy produkt o wyższej jakości czy też klasie, a co za tym idzie – o wyższej cenie.

Ponadto ustalono, że perspektywie następnych 24 miesięcy Emitent przeprowadzi konsolidację podmiotów Grupy MBF i wydzieli jedno przedsiębiorstwo, które będzie w stanie samodzielnie finansować działalność i rozwój oraz zostać przekształcone w spółkę akcyjną. Dalsza aktywność i ekspansja będzie sfinansowana poprzez crowdfounding lub/i upublicznienie na rynku NewConnect, co umożliwi Emitentowi częściowe lub całościowe wyjście z przedsięwzięcia. O bieżącym rozwoju projektów e-commerce Emitent będzie informował za pośrednictwem swojej strony internetowej.