Spółka podpisała dwie nowe istotne umowy handlowe

W ostatnich dniach podpisała podpisała dwie istotne umowy. Dzięki temu znacząco powinny wzrosnąć przychody spółki. W połowie września odstąpiliśmy od umowy przedwstępnej zakupu akcji Korbank S.A. Spółka jednak szybko przeszła do ofensywy i poinformowała jeszcze w tym samym dniu o zawarciu istotnej umowy ramowej z podmiotem z branży marketingu i public relations. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, a szacowany przychód z jej tytułu oszacowano na 450.000 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) – co ważne liczone tylko do końca bieżącego roku.

Natomiast 25 września br., Grupa MBF opublikowała raport z wiadomością o kolejnej istotnej umowie. Tym razem jej przedmiotem jest doradztwo i pośrednictwo w pozyskaniu kapitału dla podmiotu z branży usługowej, który to zajmuje się handlem podłożami torfowymi, nawozami oraz paliwami z biomasy. Przychód z umowy zamyka się kwotą 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Podsumowując oba zawarte kontrakty, szacować należy, że przychody MBF Group S.A. winny być większe od szacowanych wcześniej, o co najmniej 750.000 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych). Tymczasem w jeszcze w sierpniu spółka opublikowała prognozy finansowe na 2014 rok, gdzie przewidywała osiągnięcie przychodów ze sprzedaży netto na poziomie 1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), co oznaczało wzrost aż o ok. 46% w stosunku do wyniku osiągniętego w 2013 roku. Podpisanie kolejnych istotnych umów pozwala zakładać, że firma opublikuje wkrótce aktualizację w górę prognoz finansowych na 2014 rok.