Rumuński nadzór finansowy zatwierdził regulamin rynku Aero

W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od współpracowników z Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie (Bursa De Valori Bucaresti) (BVB), iż tamtejsza Komisja Nadzoru Finansowego (FSA) zatwierdziła przepisy dotyczące rynku alternatywnego obrotu pod nazwą Aero. Rozpoczęcie działalności zostało zaplanowane na 25 luty 2015 roku. Wzorem polskiego rynku Newconnect – Aero będzie dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw z kapitalizacją od 250.000 Euro. Wraz z premierą nowego rynku, lokalni – choć nie tylko – przedsiębiorcy będą mieli dostęp do szerszego źródła finansowania na rynku kapitałowym.

Jak się dowiedzieliśmy BVB stworzy specjalny indeks giełdowy rynku Aero, który będzie składał się ze spółek giełdowych notowanych na tej giełdzie, a tym samym zapewni zwiększenie transparentności i wiarygodności firm, które będą w indeksie odnotowane. Ponadto zgodnie z przyjętymi regulacjami wprowadzono – także wzorem z polski – instytucję Autoryzowanego Doradcy, który zaoferuje wsparcie dla emitentów przed debiutem oraz podczas pierwszych miesięcy notowań. Dodatkowo Autoryzowany Doradca będzie czuwał na spełnieniem wymogów sprawozdawczości i przejrzystości po debiucie.

Z uwagi na powyższe, przypominamy, że z końcem października spółka MBF Group podpisała z BVB list intencyjny, który ma na celu kooperację i wzajemne wsparcie w zakresie pomocy udzielanej małym i średnim przedsiębiorstwom w dostępie do finansowania na rynku kapitałowym oraz rozwój alternatywnego systemu obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Bukareszcie. MBF Group podejmie działania w kierunku:

  • uzyskania statusu Autoryzowanego Doradcy rynku AeRo – podmiotu upoważnionego przez BVB do pomocy spółkom wprowadzanym i notowanym na rynku AeRo;
  • upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo spółek portfelowych Grupy MBF;
  • upublicznienia i wprowadzenia do obrotu na rynku AeRo podmiotów z Polski i Europy Środkowo-Wschodniej, z którymi Grupa MBF współpracuje (lub współpracę nawiąże).

Z uwagi na zatwierdzenie przez FSA regulaminu rynku Aero spodziewamy się parafowania docelowych umów współpracy oraz świadczenia usług Autoryzowanego Doradcy do połowy stycznia 2015 roku. Nie wykluczamy przy tym, że finalizacja rozmów odbędzie się jeszcze w tym roku. O stosownych postanowieniach i decyzjach poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej lub raportu giełdowego EBI.