Roszady we władzach spółki

W dniu dzisiejszym (21.10.2014) spółka opublikowała serię raportów, w których poinformowała o zmianach w zarządzie i radzie nadzorczej. I tak – z funkcji prezesa zrezygnowała Katarzyna Czub, która zgodnie z uchwałą podjętą na Walnym Zgromadzeniu 29 stycznia 2014 roku została automatycznie powołana do rady nadzorczej spółki. Z kolei na prezesa zarządu rada nadzorcza wybrała Roberta Krassowskiego dotychczasowego przewodniczącego rady nadzorczej.

Robert Krassowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, Wydział Zarządzania Informacją w Biznesie. Posiada tytuł magistra w specjalności E-Biznes oraz tytuły Bachelor of Arts i Master of Science nadane przez brytyjską uczelnię Oxford Brookes University.

– Nominacja na prezesa zarządu stanowi odejście od pełnienia funkcji nadzorczych i skupienie się na działalności operacyjnej spółki, co de facto miało już miejsce w ostatnich tygodniach. – tłumaczy nowo powołany prezes spółki Robert Krassowski – Już wkrótce chcielibyśmy pokazać akcjonariuszom i inwestorom kilka nowych umów, nad których ostatecznym kształtem ciężko pracujemy. Powoli staramy się też wyjść poza granice Polski, czego efektem będzie istotna dywersyfikacja przychodów. Na pewno o istotnych zdarzeniach będziemy informowali oficjalnym kanałem w postaci raportów giełdowych. – dodaje Krassowski.