Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2013 roku otrzymał sporządzoną w dniu 22 kwietnia 2013 roku rezygnację Pana Sławomira Kliszko z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanej rezygnacji Pan Sławomir Kliszko przestaje pełnić dotychczas sprawowaną funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 22 kwietnia 2013 roku.

Podaną przyczyną rezygnacji są inne plany zawodowe uniemożliwiające dalsze wypełnianie obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Mobile Factory S.A.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Sławomirowi Kliszko za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu