Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku otrzymał sporządzoną w dniu 12 kwietnia 2013 roku rezygnację Pana Roberta Krassowskiego z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanej rezygnacji Pan Robert Krassowski przestaje pełnić dotychczas sprawowaną funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 12 kwietnia 2013 roku. Przyczyną rezygnacji jest plan bezpośredniego zaangażowania się Pana Roberta Krassowskiego w działalność operacyjną Spółki, co może być związane z ewentualnym wejściem w skład jej Zarządu.

Zarząd i Rada Nadzorcza Mobile Factory S.A. dziękują Panu Robertowi Krassowskiemu za jego zaangażowanie i pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego oraz Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu