Rezygnacja Prezesa Zarządu

Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, iż Pan Radosław Paklikowski w dniu 22 lutego 2013 r., złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z powodu ważnych przyczyn osobistych. Zarząd Spółki dziękuje Panu Radosławowi Paklikowskiemu za jego zaangażowanie w rozwój Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu