Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w dniu 22 kwietnia 2013 roku otrzymał sporządzoną w dniu 17 kwietnia 2013 roku rezygnację Pana Janusza Maciejewskiego z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią otrzymanej rezygnacji Pan Janusz Maciejewski przestaje pełnić dotychczas sprawowaną funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej z dniem 17 kwietnia 2013 roku.

Przyczyną rezygnacji jest planowane bezpośrednie zaangażowanie w działalność operacyjną Spółki, włącznie z możliwością wejścia w skład jej Zarządu.

Zarząd Emitenta dziękuje Panu Januszowi Maciejewskiemu za pracę, którą wniósł w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej. Jednocześnie Zarząd Mobile Factory S.A. informuje, że skład Rady Nadzorczej zostanie uzupełniony podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu