Rejestracja zmian w Statucie Spółki

Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w związku z powzięciem informacji w dniu 21 marca 2013 r. o zarejestrowaniu w dniu 14 marca 2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nastąpiła rejestracja zmian w § 6 ust. 1 treści Statutu Spółki. Ponadto, dokonano zmiany § 7 ust. 1 – 2.

Tym samym Zarząd Spółki Mobile Factory S.A. przedstawia w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Katarzyna Czub – Członek Zarządu