Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mobile Factory S.A. na dzień 19 grudnia 2012r.