Zwiększenie zaangażowania w spółce Vabun S.A. poprzez spółkę zależną MBF Inwestycje Kapitałowe Sp. z o.o.