Złożenie wniosku przez spółkę powiązaną Kamea Consulting Sp. z o.o. o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP