Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP