Złożenie wniosku do KDPW o scalenie akcji Mobile Factory S.A.