Złożenie wniosku do GPW o zmianę nazwy skróconej na MBFGROUP