Złożenie wniosku do GPW o zawieszenie obrotu akcjami Mobile Factory S.A.