Złożenie przez spółkę powiązaną Vabun S.A. wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO IR: proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP