Złożenie oświadczenia zarządu do akt spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym