Złożenie oświadczenia zarządu do akt spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym – informacje dodatkowe