Zejście poniżej 33% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów