Zawieszenie postępowania w sprawie nabycia akcji Serenity S.A.