Zawieszenie czynności w sprawie umów ograniczających zbywalność akcji MBF Group S.A.