Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej progu 5% w liczbie głosów oraz zmiana posiadanego udziału powyżej 10% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu