Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 50% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki