Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 33,3% oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów