Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 33% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki