Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 15% udziału w ogólnej liczbie głosów oraz zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 25% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu