Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zejście poniżej 15% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki