Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu