Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 33,3% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki