Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 15% udziału ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki