Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie powyżej 10% udziału ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki