Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi