Zawiadomienie o zwiększeniu przez Akcjonariusza liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu