Zawiadomienie o zejściu poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu MBF Group SA