Zawiadomienie o transkcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie