Zawiadomienie o przekroczeniu przez Akcjonariusza powyżej 25% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ