Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10% w ogólnej liczbie głosów