Zawiadomienie akcjonariusza o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ