Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ