Zawarcie znaczącej umowy w zakresie doradztwa oraz usług informatycznych i wdrożeniowych