Zawarcie z akcjonariuszami wstępnej umowy ograniczającej zbywalność akcji MBF Group S.A.