Zawarcie warunkowej umowy zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa